تبدیل فارسی به میخی تبدیل فارسی به میخی

  خط میخی چیست و برای چه دوره ای از تاریخ است؟


  خط میخی به مجموعه‌ای از قدیمی‌ترین روش‌های نوشتار گفته می‌شود که نمادهایی شبیه گُوِه دارند. خط میخی انواع گوناگونی دارد که برای نوشتن در زبان‌های مختلف به کار می‌روند. از گونه‌های خط میخی می‌توان به میخی پارسی باستان، و در ابعاد کهن تر و قدیمی تر به آشوری، سومری، اکدی، ایلامی، بابلی و اوگاریتی اشاره کرد.
  همه خطوط میخی که تاکنون رمزگشایی شده‌اند از چپ به راست نوشته می‌شوند. این نوع خط که برخی باور دارند پایهٔ اندیشه‌نگار دارد، در همه کشورهای آسیای غربی به کار می‌رفته‌است. پژوهشگران، سومریان را مبدع خط میخی می‌دانند.
  خط میخی هخامنشی که دارای ۵۰ نشانه‌است، جدیدترین گونهٔ خطِ میخی است که در سدهٔ ششم پیش از میلاد مسیح ساخته شده‌است. این خط برای نوشتن کتیبه‌های هخامنشی به کار رفته‌است. خطِ میخیِ هَخامنشی، خطی نیمه الفبایی، نیمه هجایی است افزون بر ۸ نشانه (ایدئوگرام) که برای واژگان پر کاربرد مانند شاه، کشور و اهورامزدا به کار می‌روند. این خط ساده‌ترین نوع خطوطِ میخی پس از خط میخی اوگاریتی است. و تماما الفبایی است. این خط هم‌اکنون در استاندارد (Unicode (۴٫۱ پذیرفته شده و بازه‌ای به آن اختصاص داده شده‌است.

  نکته‌ها و ملاحظات:

  نکته اول: در خصوص خط میخی ( با توجه به جمع آوری اطلاعات جهت برنامه نویسی فرم ذيل ) به نکته ای رسیدم و آن این بود که برخی از حروف زبان فارسی در این خط،اساسا وجود ندارد، نظیر: حرف ژ، و حرف رِ ( در حالت مکسور) و البته حرف "ر" در حالت مضموم ( رُ ) و نیز در حالت مفتوح ( رَ ) در خط مزبور وجود دارد. 

  نکته دوم:  شما میتوانید حروف تایپ شده در کادر آبی را کپی و داخل هر متنی اضافه نمایید، یعنی حروف ایجاد شده، جزو کاراکتر می‌باشد و فونت نیست!!! همچنین می‌توانید روی قاب قرمز با موس، راست کلیک کرده و روی گزینه …Save Image As کلیک نمایید تا به عنوان تصویر در پروژه‌های خود از آن استفاده نمایید.


  دانلود تصویر نوشته
  فاصله
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  ==◀
  𐎠
  آ اَ عَ
  𐎢
  اُ او
  𐎡
  اِ ای عِ
  𐎲
  ب بَ
  𐎱
  پ پَ
  𐎫
  ت تَ ط طَ
  𐎬
  تُ تو طُ طو
  𐎰
  ث ثَ
  𐏂
  ثرَ
  𐎩
  ج جَ
  𐎪
  جی جِ
  𐎨
  چ چَ
  𐏃
  ح حَ ه هَ
  𐎧
  خ خَ
  𐎭
  د دَ
  𐎮
  دِ دی
  𐎯
  دُ دو
  𐎼
  ر رَ
  𐎽
  رُ رو
  𐏀
  ز زَ ذ ذَ ض ضَ ظ ظَ
  𐎿
  س سَ ص صَ
  𐏁
  ش شَ
  𐎥
  غ غَ قَ ق گ گَ
  𐎳
  فَ ف
  𐎣
  ک کَ
  𐎤
  کُ کو
  𐎦
  گُ گو غُ غو قُ قو
  𐎾
  ل لَ
  𐎶
  م مَ
  𐎸
  مُ مو
  𐎷
  مِ می
  𐎴
  ن نَ
  𐎵
  نُ نو
  𐎻
  وی وِ
  𐎺
  و وَ
  𐎹
  ی یَ
  𐏐
  ,