فشرده سازی HTML فشرده سازی HTML

    چرا به Minification (فشرده سازی) فایل‌های JS، CSS و HTML نیاز است؟


    توسعه‌دهند‌گان صفحات وب در هنگام تهیه و نوشتن فایل‌های JS، CSS و HTML از فضاهای خالی، نوشتن هر بخش از کد در خط جدید، هم‌چنین توضیحات یا به اصطلاح کامنت‌گذاری به‌منظور خوانایی بیش‌تر کدها و آگاهی از منطق هر قسمت از کد برای مراجعه در آینده، استفاده می‌کنند. با فشرده سازی کدها شما می‌توانید بار اضافی از سرور و سرعت بارگذاری سایت خود را افزایش دهید.
    در واقع مرورگرها و وب‌سرورها تنها نیازمند دریافت کدهای اصلی صفحات وب هستند.