نقاشی پیکسلی نقاشی پیکسلی

  نقاشی پیکسلی


  نقاشی پیکسلی جهت استفاده در طراحی آیکن، لوگو و خط کوفی مناسب و کاربردی می باشد. طراحی با این ابزار لذت بخش و مناسب طراحان وب نیز می باشد.

  undo (Z)
  redo (X)
  grid (G)
  save