عدد تصادفی عدد تصادفی

    تولیدکننده اعداد تصادفی


    دنباله‌ای از اعداد را ایجاد می‌کند که نمی‌توانند به طور منطقی پیش بینی شوند. از قدیمی‌ترین روش‌های تولید اعداد تصادفی می‌توان به سکه، پرتاب تاس و مواردی دیگر اشاره کرد. امروزه با پیدایش کامپیوتر، اعداد تصادفی را می‌توان برای قرعه کشی های بانکی و بازی ها و مسابقات به راحتی ایجاد کرد.

    کاربرد تولید اعداد تصادفی


    تولید اعداد تصادفی دارای کاربردهای متنوعی همچون قرعه کشی، نمونه‌گیری آماری، شبیه سازی کامپیوتری، رمزنگاری، طراحی کاملا تصادفی و بسیاری از زمینه های دیگر که در آن تولید یک نتیجه غیرقابل پیش بینی مورد نیاز است می باشد.